Konverteringsoptimering (CRO): Introduktion & guide

Vad är konverteringsoptimering? Vi går igenom allt steg för steg.

Konverteringsoptimering (CRO) är ett av de mest omtalade ämnena inom digital marknadsföring. Aktiviteter som SEO och content marketing driver värdefull trafik till företagets webbplats, men om konverteringen är för låg så uteblir affärerna. 

Att höja konverteringsgraden kan medföra stora positiva effekter för ditt företag. I den här guiden kommer vi att gå igenom olika aspekter av CRO och hur du kan använda dem för att få ditt företag att växa.

Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering (Conversion Rate Optimization) handlar om att öka andelen besökare på en webbplats som vidtar en önskad åtgärd, t.ex. gör ett köp eller anmäler sig till ett nyhetsbrev. Genom att förbättra konverteringsgraden på din webbplats utnyttjar du potentialen befintlig trafik för att skapa tillväxt och bättre lönsamhet för ditt företag.

Det finns ingen standardlösning för CRO. Det som fungerar för en webbplats kanske inte fungerar för en annan. Nyckeln är att ständigt testa olika tillvägagångssätt och se vad som fungerar bäst för just din webbplats och dina besökare.

För att kunna arbeta med konverteringsoptimering behöver du ha satt upp mål, har du inte gjort det ännu rekommenderar vi att du läser vår guide om hur man tar fram en digital strategi

Vad betyder konverteringsgrad?

Konverteringsgrad (Conversion Rate) är ett mått i % som visar hur stor del av besökarna på din webbplats som uppfyller ett konverteringsmål. Den räknas ut genom att du dividerar antalet mål med antalet besökare. Låt oss ta ett exempel:

Om en webbutik har 100 besökare och 5 av dessa genomför ett köp så är konverteringsgraden 5% (5 / 100 = 0,05).

Vad är en bra konverteringsgrad?

Som en generell riktlinje brukar man säga att 2-5% är en bra konverteringsgrad inom e-handel. Vad som är en bra konverteringsgrad skiljer sig dock åt från fall till fall. En webbshop som säljer exklusiva klockor kommer inte att samma konverteringsgrad som en e-butik för hobbymaterial. På samma sätt så kommer konverteringsgraden att skilja sig mellan en webbshop där målet är ett köp och en webbplats som mäter antalet offertförfrågningar på sin hemsida.

Några av faktorerna som påverkar konverteringsgraden:

 • Typ av mål
 • Typ av produkt
 • Trafikkälla
 • Enhet (dator, iPad, mobiltelefon)
 • Produkten eller tjänstens pris
 • Region

I en detaljerad studie som Unbounce bryter ner den genomsnittliga konverteringsgraden för olika branscher enligt följande:

Vad som är en bra konverteringsgrad beror på många olika faktorer.

När ska man jobba med konverteringsoptimering?

Även om konverteringsoptimering ofta associeras e-handel går det att applicera på vilken typ av verksamhet som helst. Om du har en webbplats där du vill att besökarna ska utföra något speciellt så kan en förbättring av konverteringsgraden hjälpa dig att lyfta ditt företag.

Här är bara några av de saker som bättre konvertering kan hjälpa dig med:

 • Fler kontaktförfrågningar
 • Fler leads
 • Nya kunder
 • Fler inbokade möten
 • Feedback på produkter och tjänster
 • Kundrecensioner
 • Sälja produkter online
 • Prenumeranter på nyhetsbrev

Det kräver pengar, tid och engagemang att driva värdefull trafik till sin webbplats. Om du inte tar hand om dina besökare på bästa sätt så är det arbetet gjort förgäves och du går miste om potentiella intäkter.

Vad är en Sales Funnel?

Sales Funnel är ett begrepp inom försäljning och marknadsföring som beskriver de olika faserna en kund tar sig igenom innan de gör ett köp. Kärt barn har många namn och Sales Funnel kallas även Marketing Funnel, Conversion Funnel, säljtratt eller konverteringstratt.

Konverteringsoptimering handlar om att lyckas få fler personer ta sig igenom hela tratten och konvertera. Lås oss titta på hur en enkel Conversion Funnel kan se ut.

konverteringsoptimering sales funnel 1

De olika faserna i en Sales Funnel

TOFU – Top Of Funnel: Det här är första fasen i en säljtratt. En potentiell kund går in i TOFU när han eller hon kommer i kontakt med ditt varumärke, ofta via din webbplats, en annons, ett e-postutskick eller sociala medier.

MOFU – Middle Of Funnel: Övervägandefasen. Den potentiella kunden känner till ditt varumärke och tar kontakt för att lära sig mer. De kanske anmäler sig till ditt nyhetsbrev via e-post, följer dig på sociala medier eller laddar ner guider och mallar.

BOFU – Bottom Of Funnel: Det här är konverteringsfasen. En potentiell kund som befinner sig i denna fas har fått relevant information och är nära ett köp.

Hur fungerar konverteringsoptimering?

Nu när du vet vad konverteringsoptimering handlar om ska vi kika närmare på hur du kommer igång rent praktiskt.

Samla in data

Första steget i arbetet med att få fler konverteringar är att samla in data. Genom att förstå hur besökarna interagerar med din webbplats kan du identifiera områden som behöver förbättras.

Visuell analys

Börja med att göra gå igenom webbplatsen för att hitta uppenbara fel. Är det någon som inte fungerar som det ska eller gör det svårt för besökaren att komma vidare i köpprocessen?

På detta sätt kommer du åt lågt hängande frukt som kan ge bra resultat med enkla medel. Förutom att sidan fungerar tekniskt, har den tydliga “call-to-action”-knappar och ligger den viktigaste informationen högst upp på sidan?

Heatmaps & videoinspelningar

Nästa steg är mer komplext och kräver rätt verktyg. Här handlar det om att samla in data kring besökarnas beteende för att kunna göra förbättringar.

Heatmaps med hjälpa av ett verktyg som Hotjar kan bidra till optimering av konverteringsgraden genom att hjälpa till att identifiera vilka områden på en webbsida som klickas på mest av användarna. Denna information kan sedan användas för att göra designändringar för att göra det lättare för användarna att hitta den information de söker, vilket kan leda till fler konverteringar.

Heatmaps är ett bra sätt att ta reda på vart besökarna klickar mest.

Videoinspelningar är ett annat bra sätt att se hur användarna interagerar med din webbplats. Du kan identifiera vilka områden där användarna verkar fastna och vilka funktioner som används mest. Dessutom kan videoinspelningar användas för att testa olika konverteringsalternativ för att se vilka som är mest effektiva.

videoinspelning cro

A/B-testning

A/B-testning (även känt som split testing) är en metod för att testa två versioner av en webbsida mot varandra. Målet är att identifiera vilken sida som kommer presenterar bäst utifrån de mål man har satt upp. Ett populär alternativ för a/b-tester är Google Optimize.

Låt säga att du vill öka försäljningen på din hemsida. Du har några olika idéer på rubriker, texter och bilder men är osäker på vad som kommer att ge bäst resultat. Ska köpknappen vara gul eller röd? 

Istället för att gissa hur användarna beter sig kan du med ett A/B-test få konkret fakta om vilken av två versioner (A och B) som presterar bäst. Den version som ger bäst resultat i testet är sedan den version som du använder när testet är slut.

Små förändringar kan göra stor skillnad. A/B-tester är därför ett utmärkt verktyg för att öka konverteringsgraden och försäljningen på din hemsida.

ab tester for battre konvertering

Optimering

När du har samla in data om hur besökarna använder din webbplats är det dags att omvandla dessa insikter till en konkret plan på saker att förbättra.

Arbeta med hypoteser

En hypotes anger tydligt vilken förändring du överväger att göra, vad du tror att resultatet kommer att bli och varför du tror att förändringen kommer att leda till detta resultat.

Om du arbetar med hypoteser på rätt sätt är det lättare att strukturera upp dina idéer kring förbättringar, få bättre resultat och undvika att slösa bort tid på tester.

Dina hypoteser bör innehålla tre delar: ”Om [Förändringen], då [Den förväntade effekten] eftersom [Skälet].” 
Ett exempel: Om vi lägger till fler recensioner från kunder på produktsidan kommer konverteringen att bli bättre eftersom det skapar större trygghet inför köpet.

Ta fram en optimeringsplan

Baserat på dina hypoteser är det dags att ta fram en optimeringsplan. Det kan handla om allt från små förändringar som att flytta upp en text på en sida till större förändringar som att bygga om webbplatsens struktur. 

Här är nyckeln att du prioriterar smart och börjar med de saker du uppskattar kommer att få störst effekt i förhållande till hur lång tid de tar att genomföra.

Implementation och utvärdering

Nu har har genomfört förändringar för att förbättra optimeringsgraden på din webbplats och fått in tillräckligt mycket data är det dags att analysera resultaten.

Gå igenom resultaten av ditt förändringsarbete och försök hitta märkbara förändringar. Ett bra sätt att följa utvecklingen är med hjälp av verktyg som Google Analytics där du förutom att mäta trafiken kan sätta upp mål för konverteringar m.m.

Google Analytics visar ett ökat antal konverteringar över tid.

Har du lyckats förbättra konverteringsgraden med hjälp av dina hypoteser? Gör besökarna det du vill att de ska göra? Identifiera dina framgångar men var inte rätt för misslyckanden. Dessa misslyckanden ger dig nya insikter som kan ligga till grund för nya hypoteser och förbättringar.

Justera din plan för optimering löpande och ha tålamod. Konverteringsoptimering är ett långsiktigt arbete och det kan ta ett tag innan du ser önskade resultat.

Slutsatser kring konverteringsoptimering (CRO)

Konverteringsoptimering (Conversion Rate Optimization) är inte en linjär process eller ett engångsprojekt. Det är en kontinuerligt arbete som innefattar research, datainsamling, tester, analys och löpande justeringar. 

Vi hoppas att denna guide till konverteringsoptimering har varit användbar. Vill du ha vår hjälp med att förbättra din konvertering på webbplatsen är du välkommen att boka ett förutsättningslöst möte på telefon eller via video.