Skapa en digital strategi i 5 steg (Guide & verktyg)

Så skapar du en digital strategi för digital tillväxt.

Vill du skapa en digital strategi och plan för digital marknadsföring men vet inte var du ska börja? I så fall har du kommit rätt. Att skapa digital tillväxt kan kännas som en svår uppgift och det är svårt att veta vart man ska börja. Vi har därför tagit fram den här guiden där vi går igenom hur du skapar en digital marknadsföringsplan som hjälper dig att ta ditt företag till nästa nivå.

Vad är en digital strategi?

En digital strategi är ett företags plan och övergripande strategi för att hantera sin digitala närvaro och för att kommunicera med befintliga och nya kunder online. Den digitala strategin kan omfatta allt från webbplatsen och sociala medier till e-postmarknadsföring och digital annonsering. 

En bra digital strategi tar hänsyn till de olika sätt på vilka människor använder internet och hur man bäst når och engagerar dessa. Den bör också ta hänsyn till det ständigt föränderliga landskapet för digital marknadsföring och hållas uppdaterad med de senaste trenderna och bästa metoderna.

Varför behöver man en digital strategi?

Det finns flera anledningar till varför du behöver en digital strategi. Det främsta skälet är för många företag att skapa digital tillväxt och ökad lönsamhet. En bra digital strategi kan till exempel hjälpa dig att:

 • Öka försäljningen
 • Hitta nya kunder
 • Bygga varumärke
 • Driva trafik till din webbplats
 • Generera leads
 • Öka konverteringsgraden

En digital strategi hjälper ditt företag att växa. Den hjälper dig att sätta inriktningen, investera i rätt teknik och anställa rätt personer. En tydlig plan för digital tillväxt säkerställer också att alla i organisationen arbetar mot samma mål.

En digital plan hjälper dig också att skapa en bättre kundupplevelse, förstå dina kunders behov och utveckla produkter och tjänster som skapar kundnytta. 

Genom att skapa en digitalstrategi och sätta upp mål kan kan du mäta vad som fungerar bra och mindre bra samt säkerställa att dina marknadsföringsinsatser ger resultat.

Hur tar man fram en digital strategi?

Nu när du känner till fördelarna med att ha en digital strategi är det dags att gå igenom hur det fungerar rent praktiskt. Nedan går vi igenom hur du tar fram din egen digitala strategi steg för steg.

Steg 1: Analysera ditt nuläge

För att kunna växa måste du först analysera din nuvarande situation. Så innan du ägnar tid åt att skapa en digital marknadsföringsstrategi är första steget att gå igenom och kartlägga din befintliga verksamhet. 

Vilken modell du använder för din nulägesanalys spelar ingen roll. Det viktigaste är att du funderar igenom vilka styrkor och svagheter ditt företag har samt vilka möjligheter och hot som finns. Du kan till exempel göra en klassisk SWOT-analys.

En SWOT-analys är ett bra sätt att göra en nulägesanalys för din digitala strategi.

Håll det enkelt

Gör inte det här steget för komplicerat. Du behöver inte djupdyka i vad dina konkurrenter gör eller hur deras erbjudande ser ut. Fokusera istället på din egen verksamhet. Målet med detta steg är att hitta saker som ditt företag behöver fokusera på framöver.

Steg 2: Fastställ dina mål

När du har gjort din nulägesanalys vet du hur din situation ser ut och vad du behöver förbättra. Nästa och det kanske viktigaste steget för att ta fram en bra digital marknadsföringsstrategi är att ta reda på exakt vad du vill uppnå. 

Detta kan låta som en självklarhet, men många företag och marknadsförare rusar in i en digital marknadsföringsstrategi utan att fastställa mål. Detta leder ofta till slöseri med tid och pengar som spenderas på taktiker eller strategier som inte bidrar till att uppnå företagets mål. 

digital strategi smarta mal

Sätt SMARTa mål

Innan du går vidare till nästa steg ska du se till att du tydligt har fastställt dina mål. Dessa mål bör vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna).

Exempel på ett mål som inte är SMART: “Jag vill öka försäljningen antalet prenumeranter av mitt nyhetsbrev på hemsidan.”

Exempel på ett SMART mål: “Jag vill få in 500 nya prenumeranter till mitt nyhetsbrev på hemsidan inom en månad.”

Steg 3: Definiera din målgrupp

Nu har du koll på nuläget och utifrån det satt upp mätbara mål. Nästa steg för att ta fram en digital strategi är att definiera dina målgrupper. 

Det är viktigt att definiera sin målgrupp för att kunna skapa digital tillväxt. Desto bättre du definierar din målgrupp desto lättare kan du skapa innehåll som tilltalar dem samt använda rätt ton och språk. Du vet också vilken typ av erbjudanden som är mest relevanta och som löser deras problem och leder till ökad försäljning. 

När du riktar dig till en specifik målgrupp kan du fokusera dina marknadsföringsinsatser och din budget på ett effektivt sätt, vilket kan förbättra dina konverteringar och din ROI.

Istället för att anta att du vet vilka dina kunder är, ta dig tid att ta reda på vilken din målgrupp verkligen är. Definiera den. Här är exempel på frågor som du kan ställa dig:

 • I vilka länder eller regioner finns mina potentiella kunder? 
 • Vilken ålder har de? 
 • Är det män eller kvinnor? 
 • Vilka intressen har de? 
 • Hur ser deras datormognad ut? 
 • Hur ser deras köpvanor ut? 
 • Vad har de för inkomst?
Buyer personas är beskrivningar av dina idealkunder och används i digitala strategier.

Definiera din idealkund

När du har svaren på alla frågor kan du visualisera din målgrupp genom att skapa så kallade buyer personas. En buyer persona är en fiktiv idealkund med ett påhittat namn och information som ålder, kön, vart de bor och arbetar etc. Dessa personliga profiler kan sedan användas som utgångspunkt i den digitala marknadsföringen.

Steg 4: Välj kanaler och metod

Nästa steg är att välja kanaler för din digitala marknadsföring. Det finns en mängd olika digitala kanaler att välja mellan. Vilka som är bäst i din situation beror på företagets mål, målgrupper och budget. 

Några vanliga digitala marknadsföringskanaler är e-postmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier, sökmotormarknadsföring (SEM), sökmotoroptimering (SEO) och content marketing. 

Har du mycket trafik på hemsidan så kan du med enkla medel börja samla in e-postadresser som du kan skicka nyhetsbrev och erbjudanden till. Är din målgrupp aktiv på sociala medier som Instagram kan du skapa engagerande innehåll där. LinkedIn är en annan populär kanal för leadsgenerering B2B.

Har du kunskap, tid och tålamod så kan du börja med SEO för att driva gratis trafik från Google. Har du budget och vill se snabba resultat är annonsering via Google Ads och Facebook Ads ett alternativ.

Google Ads är ett bra sätt att generera snabba resultat och ökad försäljning.

Testa dig fram

Precis som med mycket annat så handlar digital marknadsföring om att testa och se vilka kanaler som fungerar bäst för ditt företag. Börja smått och öka insatserna där du ser bäst resultat.

Steg 5: Mät dina resultat

Digital marknadsföring rör på sig snabbt och det är viktigt att hela tiden mäta resultaten. Genom att följa dina framsteg ser du till att du är på rätt spår och får ut det mesta av dina digitala marknadsföringsinsatser. 

Att arbeta med regelbunden mätning kan du se vad som fungerar och vad som inte fungerar och vid behov göra nödvändiga förändringar. Det säkerställer att du inte spenderar pengar på aktiviteter som inte ger resultat.

Vilka KPI:er du ska mäta beror på syftet med dina aktiviteter och vilka mål du valde att sätta upp i steg två. Det kan vara antal nya leads, kunder eller prenumeranter på nyhetsbrevet. Det kan också vara värden som varumärkeskännedom och engagemang i sociala medier.

Massor av nya följare på Instagram behöver inte betyda ökad försäljning.

Undvik tomma siffror

Försök koppla alla insatser in din digitala strategi till verkliga resultat i din verksamhet. Många företag går i fällan och mäter tomma siffror, så kallade vanity metrics. Vanity metrics är kvantitativa mått som kan se bra ut på papper men egentligen inte har något värde för verksamheten. 

Ett exempel kan vara en kampanj ger många nya följare i sociala medier, men där endast ett fåtal av dessa blir kunder till företaget. Detsamma med en annons som får många klick till hemsidan men som sedan inte leder till försäljning. 

Innan du startar några aktiviteter för att skapa digital tillväxt bör du därför säkerställa att resultaten kan mätas på rätt sätt.

Bonus: Tips på verktyg för digital tillväxt

digitala verktyg

Canva

Canva är ett gratis designverktyg med hundratals mallar som förenklar framtagandet av material för digital marknadsföring.

Trello

Trello är ett bra verktyg för att samarbeta med teamet, driva projekt och få saker gjorda. Även detta är gratis.

Slack

Med Slack kan du kommunicera enkelt och effektivt med ditt team. 

Är du redo att skapa din egen digitala strategi?

Du bör nu ha fått en tydlig bild av hur du kan ta fram en digital strategi steg för steg. Oavsett om du vill öka kännedomen kring företaget, få fler kunder via Google eller förbättra din närvaro i sociala medier så kommer en bra strategi att hjälpa dig uppnå dina mål.

Vill du ha hjälp att skapa digital tillväxt för ditt företag? Har du frågor kring digitala strategier och är nyfiken på hur vi som digital strategi byrå kan hjälpa dig? Boka gärna en kostnadsfri rådgivning med oss där vi tillsammans gå igenom möjligheterna att lyfta ditt företag digitalt.