Så skapar du SEO-vänliga URL:er (steg för steg)

URL: Så skapar du SEO-vänliga URL:er

För många betyder URL endast en slumpmässig sökväg till en hemsida. Faktum är dock att en webbadress URL har betydelse för SEO.

Google pratar om vikten av att använda sökmotorvänliga URL:er i sin SEO Starter Guide, men hur gör man det? I den här guiden går vi igenom vad URL betyder och hur du kan skapa SEO-vänliga URL:er som hjälper dig att ranka bättre i sökmotorerna.

Vad är en URL?

URL betyder Uniform Resource Locator och kallas internetadress eller webbadress på svenska.

En URL är en unik adress som pekar på en webbsida, bild eller annan resurs på nätet. En URL används genom att du skriver in den direkt i adressfältet i en webbläsare eller genom att klicka på en länk som finns på en webbsida, i en bokmärkeslista, i ett e-postmeddelande eller i ett annat program.

Exempel på en URL

Sidan du besöker just nu har följande URL: https://evodigital.se/blogg/url/ och består av följande delar:

Protokoll: https:// beskriver vilken typ av kommunkationsprotokoll som används. Https står för Hypertext Transfer Protocol Secure och betyder att anslutningen är krypterad och säker.

Domännamn: evodigital.se är domännamnet på webbplatsen.

Sökväg: /blogg/url/ är den unika sökvägen till sidan. 

Exempel på en bra URL

En bra URL är kort, lättläst och beskriver vad webbsidan eller resursen handlar om.

En bra URL är kort och beskriver vad sidan handlar om.
En deskriptiv URL eller webbadress.

Exempel på en dålig URL

En bra URL är kort, lättläst och beskriver vad webbsidan eller resursen handlar om.

En dålig URL är svårt att läsa för både Google och användarna.
Exempel på en otydlig URL.

Hur fungerar en URL adress?

Alla webbplatser har en unik adress, Uniform Resource Locator (URL). När du skriver in en URL i din webbläsare kontaktar din dator den server där webbplatsen finns och servern skickar sedan den begärda webbplatsen till din webbläsare.

Bild som visar hur en URL fungerar.

Så fungerar en URL tekniskt

Ett domännamn är kopplat till en IP-adress. När du skriver in en webbadress är första steget att ta resa på vilken IP-adress som är kopplad till domännamnet i den aktuella URL:en. Detta görs med hjälp av DNS (Domain Name System). DNS är som en telefonbok och hjälper oss att få fram den IP-adress som är kopplad till domännamnet, precis som vår telefonbok ger ett mobilnummer som är kopplat till personens namn.

När webbläsaren har fått IP-adressen skickar den en begäran om webbsidan till servern på den adressen. Servern svarar sedan med HTML-koden för sidan, som webbläsaren sedan omvandlar till ett läsbart format för användaren.

Vad betyder URL för Google & SEO?

Google och andra sökmotorer föredrar webbadresser som är tydliga, beskrivande och lätta att läsa. Att ha rätt struktur för URL:er på webbplatsen kan öka dina chanser att synas högt upp i sökresultaten.

När du skapar en ny sida på din webbplats är det viktigt att välja en URL som är både SEO-vänlig och lätt för användarna att komma ihåg. Nedan går vi igenom vad du bör tänka på.

Vi berättar hur du skapar SEO-vänliga URL:er.

Så skapar du sökmotorvänliga URL:er

Följ våra rekommendationer nedan för att skapa sökmotorvänliga URL:er.

1. Håll URL:erna korta

Se till att dina URL:er är korta och koncisa. Långa URL:er förvirrar både Google och besökare till webbplatsen. Ju kortare URL-adressen är, desto mer minnesvärd och delbar är den i sociala medier. Den är också lättare att skriva och ser bra ut på alla skärmar. 

Här är ett exempel på en URL med massa skräp i:

Exempel på en URL som är för lång.

Google kan se att sidan handlar om bilar, men även misc och home connect?

Här är ett exempel på en kort och bra URL:

Exempel på en URL som är kort och tydlig.

Tack vare att URL:en är kort kan Google enkelt se vad sidan handlar om.

Korta URL:er kan innebära högre ranking

En studie som gjorts av Backlinko.com visar att en kortare URL generellt leder till en högre position hos Google.

Studier visar att korta URL:er kan påverka SEO positivt.

Tips: Ta bort alla onödiga ord som “ett”, “kan”, “som” etc. för att hålla nere längden på dina URL:er.

2. Inkludera sökfrasen du optimerar för

Din URL bör innehålla det nyckelord eller sökfras som du vill att sidan ska ranka för hos Google. Samma ord som du förhoppningsvis har skapat innehållet på sidan kring.

Varför ska man inkludera sökordet i URL? Genom att inkludera sökordet i webbadressen talar du om för Google att “Den här sidan handlar om detta sökord.”

Exempel: Här är vår guide för content marketing.

För en SEO-vänlig URL bör du inkludera sökfrasen du vill ranka för.

Sökfrasen som vi vill ranka för med guiden är content marketing och som ni kan se så finns sökfrasen i URL:en: https://evodigital.se/blogg/content-marketing-guide/ 

3. Gör dina URL:er läsbara

Som vi beskriver i vår nybörjarguide för SEO så belönat webbplatser som är användarvänliga. Om du gör din webbadress lättare att läsa för människor blir den därmed också bättre för sökmotorerna.

Se till att dina URL:er är lätta att läsa och bjuder in till klick. Försök så gott det går att beskriva vad sidan handlar om så att besökarna vet vad de kan förvänta sig när de klickar på länken.

Dina URL:er bör vara läsbara.

Tips: Undvik att använda specialtecken som $-_.+!*'() samt datum i URL:er.

4. Använd bindestreck

För att optimera dina URL:er för SEO bör du använda bindestreck för att separera olika ord. Som en del i att hålla URL:er enkla rekommenderar Google använda bindestreck (-) istället för underscore eller understreck (_) i URL:er.

Exempel: I URL:en nedan använder vi bindestreck för att markera att “marketing” och “automation” är två separata ord.

Använd bindestreck istället för understreck för att göra dina URL:er mer läsbara.

Vi kunde ha använt URL:en evodigital.se/tjanster/marketingautomation/, men den hade blivit svårare att läsa både för sökmotorer och användare.

URL-förkortare

När du ska bygga en ny hemsida eller skapar nytt innehåll är det viktigt att skapa SEO-vänliga URL:er enligt ovan. Om du redan har en URL som du vill förkorta, till exempel för att dela en snyggare länk på sociala medier, så finns det verkyg för detta.

En URL-förkortare är en webbtjänst som omvandlar en lång URL till en kortare. Många använder dessa för att enklare kunna dela en länk på Facebook, Instagram, Twitter, i forum osv. 

Fördelarna med dessa tjänster är att du får kortare och snyggare URL:er. Vissa av tjänsterna erbjuder även statistik så att du kan se hur många som har klickat på länkarna. Det går även att lägga till pixlar i länken, vilken kan vara användbart vid annonsering på Google och Facebook.

Nackdelen med förkortade länkar är att vissa personer är mer försiktiga med att klicka på denna typ av länkar eftersom det inte framgår vart de går och potentiellt kan leda till en skadlig eller osäker webbsida.

Tjänster för att förkorta URL

En del av tjänsterna för att förkorta länkar är gratis, medan andra kostar pengar. Nedan hittar du två av de mer välkända tjänterna:

Bitly

Bitly är en av de mest populära URL-förkortarna eftersom den är lätt att använda. Länkarna syns ofta på Twitter och verktyget ger dig möjlighet att använda en egen domän och att spåra dina länkar.

TinyURL

TinyURL var en av de första URL-förkortningstjänsterna på internet. Liksom med Bitly kan du anpassa den URL som du just har förkortat och få tillgång till statstik m.m.

vanliga fragor url

Vanliga frågor om URL

När du ska bygga en ny hemsida eller skapar nytt innehåll är det viktigt att skapa SEO-vänliga URL:er enligt ovan. Om du redan har en URL som du vill förkorta, till exempel för att dela en snyggare länk på sociala medier, så finns det verkyg för detta.

Vad betyder URL – en summering

URL står för Uniform Resource Locator och kallas webbadress eller internetadress på svenska. En webbadress används genom att skriva in den direkt i adressfältet i en webbläsare eller genom att klicka på en länk som finns på en webbsida, i en bokmärkeslista, i ett e-postmeddelande eller i ett annat program. 

Hur du strukturerar dina URL:er kan påverka dina möjligheter att synas i sökmotorerna. Google talar om vikten av att använda sökmotorvänliga URL länk till sin webbsida. De föredrar webbadresser som är tydliga, beskrivande och lätta att läsa.