Integritetspolicy

OM COOKIES

Vi använder cookies. De används för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Cookies hjälper oss att kunna registrera antal besök. De ger oss också information och statistik om hur många användare vi har per sida och i vissa fall vad de gör. Ibland används också cookies för att spara de inställningar som ni användare har på sidan. Vi använder helt enkelt cookies för att underlätta användningen av vår webbplats.

En cookie är en textfil som skickas ifrån vår webbserver och i sin tur sparas av din webbläsare. Cookien kan förutom att se vilka sidor som våra användare besökt också känna igen vilka av våra annonser som besökts. Dessutom kan cookies läsa av vilken webbläsare våra besökare använt sig av. Vi använder statistik i samlad form om trafik/användare och trafikleverantör. Sån information innehåller aldrig någon form av personlig information utan allt är anonymt. IP- adresser sparas inte i vår databas. 

Ibland använder vi tredjepartscookies ifrån andra företag för att underlätta vår annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att:

  • Radera cookies från din hårddisk.
  • Eller ändra inställningarna i din webbläsare till att den inte tillåter sparandet av cookies på din hårddisk.

POLICY FÖR INTEGRITET OCH DATASKYDD

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss vid en registrering är något vi på Evo Digital värdesätter högt. Här nedan kan du läsa mer om hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter.

DINA PERSONUPPGIFTER OCH HUR VI HANTERAR DEM

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig när du registrerar dig och som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att bjuda in till matcher, skicka pushnotiser, förbättra våra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

SÅ HÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar data som…
…du uppger själv när du registrerar dig hos oss.
…du uppger när du kontaktar oss i form av resultatrapportering, chatt-konversationer, e-post och övriga mejlkonversationer.
…samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra arrangemang du anmäler dig till.

DET HÄR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du mer information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

TILLHANDAHÅLLANDE AV ARRANGEMANG

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera dina förfrågningar. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du beställer. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

KOMMUNIKATION OCH SUPPORT

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka arrangemang du anmält dig till och använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om våra event, erbjudanden och tips om hur du kan använda nyttja arrangemangen bäst. Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av registrering.

UTVECKLING AV VÅRA ARRANGEMANG OCH PRODUKTER

Vi behandlar personuppgifter kring vilka av våra arrangemang du anmält dig till samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra arrangemang generellt. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

MARKNADSFÖRING

För att kunna marknadsföra relevanta event och arrangemang till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka event du anmält dig till och hur du agerat i dem. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

LAGSTADGADE SKYLDIGHETER

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

SÅ HÄR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

MARKNADSFÖRINGS- OCH ANALYSSYFTE

T ex. Google – Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Facebook – Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.

SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder oss av pålitliga leverantörer inom IT för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

DU BESTÄMMER ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT

Om det är något du undrar över avseende vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.